Spółka Weld Technology powstała w 2018 r. Połączyła nas wspólna pasja oraz wieloletnia praktyka. Była to nasza odpowiedź na rosnące potrzeby rynku, którego znajomość pozwoliła nam w precyzyjny sposób określić oczekiwania klientów. Od pierwszego dnia zorientowani jesteśmy na świadczenie usług z zakresu obróbki i spawania metali metodami MIG/MAG oraz TIG, w wysokim standardzie. Pozwala nam to zachowanie konkurencyjności w tym segmencie rynku, a także na ciągłe powiększanie bazy zadowolonych klientów. Jakość naszych usług jest naszym nadrzędnym celem, opieramy ją na wzorcowaniu narzędzi i ich walidacji, regularnych przeglądach i ciągłym doskonaleniu warsztatu pracy. Zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych pracowników, kierujących się w pracy przede wszystkim precyzją i dokładnością.  oni najwyższą wartością naszej firmy, dlatego dbamy o ciągły ich rozwój, aby ich praca przynosiła coraz więcej korzyści naszym klientom, a tym samym naszej firmie. Dysponujemy profesjonalnymi narzędziami pozwalającymi na wykonanie złożonych konstrukcji.
Nasi spawacze posiadają odpowiednie certyfikaty spawalnicze wydane przez TÜV SÜD Industrie Service GmbH:
  • 135 – spawanie elektrodą metalową w osłonie gazów aktywnych (spawanie metodą MAG)
  • 138 – spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym o rdzeniu metalicznym
  • 141 – spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych (spawanie metodą TIG)
  • 142 – spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego bez dodatku spoiwa
  • 143 – spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego z dodatkiem drutu lub pręta proszkowego
  • 145 – spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego z udziałem gazów redukujących i dodatkiem litego drutu lub pręta